Biuro rachunkowe Sosnowiec,

gwarantujemy wysoką jakość usług zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego!

O nas

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w mieście Sosnowiec, działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Gwarantujemy wysoką jakość usług zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.


Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie.


Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową w zakresie naliczania wynagrodzeń, prowadzenia akt pracowniczych, sporządzania umów cywilnoprawnych i umów o pracę oraz prowadzenia ewidencji urlopowej. Wdrażamy zakładowy plan kont i opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Pomagamy załatwić formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej oraz wyborem formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dlaczego my?


  • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • Księgi handlowe
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Obsługa kadrowo–płacowa
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
  • Deklaracje podatkowe